Tin mới
VQC: Công bố Báo cáo tài chính năm 2017 trước kiểm toán
picture VQC: Công bố Báo cáo tài chính năm 2017 trước kiểm toán
VQC: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
picture Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã chứng khoán VQC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Đảng bộ Quacontrol triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2018
picture Hôm nay (29/12) Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng...
Quacontrol đặt mục tiêu năm 2018...
Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp...
Hội nghị NLĐ Trung tâm giám định...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 8 tháng 6 năm 2017    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã ký hợp đồng số 08/2017/HĐ.KTTC-AASC.CNQN ngày 08/6/2017, v/v: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC