Tin mới
Xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương điển hình về phòng, chống dịch và thực...
picture Xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương điển hình về phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép"
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin kết nạp lớp đảng viên 25 năm...
picture Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh (13/7/1996-13/7/2021), Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định –...
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức nghiên cứu, học tập...
picture Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên...
Đoàn công tác Đoàn thanh niên Than...
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng...
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
 Xem thêm
picture
Công bố Danh sách cổ đông VQC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
VSD cung cấp Danh sách cổ đông VQC nhận cổ tực năm 2020 bằng tiền
 Xem thêm
picture
VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (mã VQC) nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) phát hành thông báo số 1553/TB-VSD ngày 29/04/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu...
 Xem thêm
picture
VQC Công bố Điều lệ công ty
Ngày 26/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên VQC thông qua Điều lệ công ty.
 Xem thêm
picture
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) công bố thông báo số 354/TB-GĐ ngày 26/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin trân trọng gửi đến toàn thể quý cổ đông của Công ty tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 Xem thêm
picture
VQC công bố Báo cáo thường niên 2020
Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Người đại diện theo pháp luật - Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC), đã ký ban hành Báo cáo thường...
 Xem thêm
picture
Danh sach co dong 2021
VSD thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã VQC chốt ngày 16/3/2021
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture QUACONTROL: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...
picture Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010