Tin mới
Quacontrol tưng bừng các hoạt động trong tháng công nhân năm 2023
picture Trong tháng công nhân năm 2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức các đoàn cán bộ thăm...
VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
picture VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
VQC công bố thông tin đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Bùi Văn Mạnh
picture Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị...
VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối...
VQC tổ chức thành công Đại hội...
VQC thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
 Xem thêm
picture
VQC công bố thông tin đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Bùi Văn Mạnh
Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Bùi Văn Mạnh – Thành...
 Xem thêm
picture
VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (mã VQC) nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) phát hành thông báo số 1395/TB-VSD ngày 04/5/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu...
 Xem thêm
picture
VQC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) phát hành thông báo số 499/TB-GĐ ngày 28/4/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...
 Xem thêm
picture
VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Sáng 28/4/2023, tại Thành phố Hạ Long, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...
 Xem thêm
picture
VQC: Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành văn bản số V673/2023-VQC/VSD-ĐK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (mã VQC) thực hiện...
 Xem thêm
picture
VQC công bố Báo cáo thường niên 2022
Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) trân trọng gửi tới quý cổ đông công ty Báo cáo thường niên 2022, số 425/BC-GĐ, ngày 10...
 Xem thêm
picture
VQC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và công bố tài liệu Đại hội
Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) đã họp và quyết nghị về vệc tổ chức Đại hội...
 Xem thêm
picture
VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán
Ngày 20/3/2022, công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã ký Báo cáo số 200323.002/BCTC.QN, Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2022...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
picture QUACONTROL: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...