Tin mới
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổng kết phong trào thi đua đặc...
picture Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị
Hội thi thợ giỏi Quacontrol năm 2023
picture Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, sau thời gian triển khai ôn luyện, tuyển...
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời chào giá
picture Ngày 22/9/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin phát hành văn bản số 1178/TB-GĐ, V/v Thông báo mời chào giá Gói...
Quacontrol tổ chức giải bóng đá...
VQC công bố thông tin bổ nhiệm lại...
Quacontrol tổ chức giải bóng đá...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC công bố thông tin bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
 Xem thêm
picture
VQC công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty
Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin trân trọng công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty. Cụ thể như sau:
 Xem thêm
picture
VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
Sáng 01/8/2023, tại Thành phố Hạ Long, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố hồ sơ cá nhân ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Mã chứng khoán VQC) trân trọng gửi đến toàn thể quý cổ đông của Công ty hồ sơ cá nhân ứng cử bầu bổ sung 01...
 Xem thêm
picture
VQC: Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành văn bản số V964/2023-VQC/VSD-ĐK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Giám...
 Xem thêm
picture
VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (mã VQC) dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) phát hành thông báo số 1791/TB-VSD ngày 22/6/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu...
 Xem thêm
picture
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin số 497/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023; Nghị quyết HĐQT...
 Xem thêm
picture
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và công bố tài liệu Đại hội
Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) đã họp và quyết nghị về việc tổ chức Đại...
 Xem thêm
picture
VQC Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
picture QUACONTROL: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...