Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 2, Ngày 29 tháng 5 năm 2017    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền, theo công văn số C170/2017-VQC/VSD-ĐK, ngày 22/5/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán. 
Chi tiết mời Quý Cổ đông xem file đính kèm. 
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC