Tin mới
VQC công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
VQC Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
VSD thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán - Cổ phiếu Công ty Cổ...
picture VSD thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Mã chứng...
VQC Báo cáo thường niên 2017
QUACONTROL tuyển dụng lao động
VSD thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 2, Ngày 29 tháng 5 năm 2017    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền, theo công văn số C170/2017-VQC/VSD-ĐK, ngày 22/5/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán. 
Chi tiết mời Quý Cổ đông xem file đính kèm. 
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC