Tin mới
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời chào giá
picture Ngày 22/9/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin phát hành văn bản số 1178/TB-GĐ, V/v Thông báo mời chào giá Gói...
Quacontrol tổ chức giải bóng đá chào mừng 78 năm Quốc khánh...
picture Giải bóng đá nam phong trào Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin năm 2023 với phương châm “Sức khỏe, đoàn kết và thành...
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời chào giá
picture Ngày 10/8/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin phát hành văn bản số 959/TB-GĐ
VQC công bố thông tin thay đổi...
VQC công bố Nghị quyết Đại hội...
Quacontrol khai trương trạm Giám...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 3, Ngày 18 tháng 1 năm 2022   

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết 06-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh; Nghị quyết 21-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty quán triệt, triển khai Nghị quyết

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ công ty, các Ban xây dựng Đảng, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Các đ/c ủy viên BCH Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 20 điểm cầu và 185 đại biểu tham gia. Hội nghị đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trong đó, đi sâu nghiên cứu Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.

Tiếp đó, Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết 06-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh; Nghị quyết 21-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trong đó cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Chính phủ: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân, cùng với tập trung tận dụng cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6,0-6,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5 %....

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 128 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, với chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao"', Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 06/01/2022 của Đảng ủy TKV, Nghị quyết 06-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh với mục tiêu chung “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”; Phát huy truyền thống văn hóa công nhân vùng mỏ với khẩu hiệu "Kỷ luật và Đồng tâm" thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong công ty nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng bộ các cấp về triển khai nhiệm vụ năm 2022; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022./.

Thu Thủy