Tin mới
Quacontrol: Kết nạp đảng viên đợt 12/11
picture Chiều ngày 8/11/2017, Đảng ủy Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và...
Bản tin Vinacomin news
picture Bản tin Vinacomin news số 73
VQC báo cáo tài chính Quý III, năm 2017
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã cổ phiếu VQC) công bố báo cáo tài chính Quý III, năm 2017.
Đại hội Công đoàn bộ phận Trung...
Quacontrol: Học tập, quán triệt...
VQC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 26 tháng 4 năm 2017    | Tải về

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã cổ phiếu VQC) diễn ra từ 7h40' đến 10h45' ngày 26/4/2017.  
51 cổ đông có mặt đại diện cho 3.357.204 cổ phần = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã tham dự Đại hội. Sau hơn 3 tiếng làm việc, đại hội đã thành công tốt đẹp.
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (chi tiết xem file đính kèm).

   
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQV