Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 26 tháng 4 năm 2017    | Tải về

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã cổ phiếu VQC) diễn ra từ 7h40' đến 10h45' ngày 26/4/2017.  
51 cổ đông có mặt đại diện cho 3.357.204 cổ phần = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã tham dự Đại hội. Sau hơn 3 tiếng làm việc, đại hội đã thành công tốt đẹp.
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (chi tiết xem file đính kèm).

   
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQV