Tin mới
VQC công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
VQC Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
VSD thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán - Cổ phiếu Công ty Cổ...
picture VSD thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Mã chứng...
VQC Báo cáo thường niên 2017
QUACONTROL tuyển dụng lao động
VSD thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 26 tháng 4 năm 2017    | Tải về

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã cổ phiếu VQC) diễn ra từ 7h40' đến 10h45' ngày 26/4/2017.  
51 cổ đông có mặt đại diện cho 3.357.204 cổ phần = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã tham dự Đại hội. Sau hơn 3 tiếng làm việc, đại hội đã thành công tốt đẹp.
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (chi tiết xem file đính kèm).

   
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQV