Tin mới
Quacontrol giành giải 3 toàn đoàn tại Giải Cờ Vua – Cờ Tướng
picture Quacontrol giành giải 3 toàn đoàn tại Giải Cờ Vua – Cờ Tướng phong trào Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam...
Quacontrol quan tâm chăm lo người lao động nhân tháng công nhân năm 2024
picture Đã thành truyền thống hàng năm, trong tháng công nhân năm 2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) tổ...
Quacontrol khởi động dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định và ứng dụng trí tuệ...
picture Ngày 29/5/2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã khởi động dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định...
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng...
VQC tổ chức Đại hội đồng cổ đông...
VQC thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 30 tháng 5 năm 2024   

Ngày 29/5/2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã khởi động dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giám định mớn nước Tàu biển. Đây là bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số đã được Công ty nghiên cứu, xây dựng, triển khai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện Tỉnh quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giám định mớn nước Tàu biển được phối hợp thực hiện bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ IRTECH, dự kiến hoàn thành đầu năm 2025. Dự án hoàn thành sẽ đưa Quacontrol trở thành đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giám định mớn nước Tàu biển cũng như thực hiện thành công chuyển đổi số tại đơn vị. Được biết trong những năm qua, Công ty đã chỉ đạo triển khai quyết liệt việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh góp phần giảm thiểu những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời từng bước nâng cao trình độ công nghệ của CBCNV trong công ty. Trên cơ sở đó, công ty đã đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp, nhanh chóng triển khai đồng bộ hệ thống ERP (Kế toán tài chính, kế hoạch, nghiệp vụ giám định, quản lý mua hàng, quản lý nhân lực...) nhằm số hóa các nghiệp vụ trong sản xuất kinh doanh cũng như tiếp cận với chuẩn quản trị quốc tế. Đây cũng chính là tiền đề để công ty thực hiện tốt tiến trình chuyển đổi số theo triển khai của Chính phủ và các cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đồng thời tiếp tục nâng tầm vị thế của Quacontrol trong nước và trên thế giới./. Phạm Thị Thu Thủy