Tin mới
VQC công bố Báo cáo thường niên 2023
picture Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) trân trọng gửi tới quý cổ đông công ty Báo cáo thường niên...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và công bố tài liệu Đại...
picture Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và công bố tài liệu Đại hội
VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán
picture VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán
VQC Thông báo ngày đăng ký cuối...
Quacontrol chúc mừng năm mới Giáp...
VQC công bố thông tin bổ nhiệm lại...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 16 tháng 6 năm 2023    | Tải về

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin số 497/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023; Nghị quyết HĐQT số: 03/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Ngày 15/6/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC số 150623.001/HĐTC.QN về việc hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC