Tin mới
VQC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
picture Sáng ngày 24/4/2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức
VQC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
picture VQC thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
picture VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VQC Hiệu chỉnh tài liệu trình Đại...
VQC công bố Báo cáo thường niên...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 28 tháng 4 năm 2023   

Sáng ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022; quyết định mức cổ tức năm 2022; bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2023, mức cổ tức năm 2023; Thông qua báo cáo tài chính 2022, phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2023;  

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT công ty: Năm 2022, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình xung đột Nga – Ukraine kéo dài làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới, song ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, lãnh đạo công ty hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. Doanh thu năm 2022 thực hiện 201,34 tỷ đồng, đạt 143,3% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 16,31 tỷ đồng đạt 169,9% KH; Tiền lương bình quân thực hiện 15,629 triệu đ/người/tháng đạt 135,2% KH; cổ tức 10% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.         

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 8 nội dung HĐQT trình Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội với 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã thành công tốt đẹp./.

Thu Thủy