Tin mới
Quacontrol tưng bừng các hoạt động trong tháng công nhân năm 2023
picture Trong tháng công nhân năm 2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức các đoàn cán bộ thăm...
VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
picture VQC: Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
VQC công bố thông tin đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Bùi Văn Mạnh
picture Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị...
VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối...
VQC tổ chức thành công Đại hội...
VQC thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 7, Ngày 31 tháng 12 năm 2022    | Tải về

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin đã công bố thông tin số 1430/TB-GĐ về thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty.

Tuy nhiên, sau khi rà soát các quy định liên quan, HĐQT công ty đã họp ra nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát công ty.

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông và các cơ quan liên quan về việc thu hồi thông tin đã công bố (số 1430/TB-GĐ, ngày 29 tháng 11 năm 2022) và thay thế bằng thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nội dung chi tiết, kính mời các quý cổ đông xem file đính kèm.

 

Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC