Tin mới
Quacontrol giành giải 3 toàn đoàn tại Giải Cờ Vua – Cờ Tướng
picture Quacontrol giành giải 3 toàn đoàn tại Giải Cờ Vua – Cờ Tướng phong trào Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam...
Quacontrol quan tâm chăm lo người lao động nhân tháng công nhân năm 2024
picture Đã thành truyền thống hàng năm, trong tháng công nhân năm 2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) tổ...
Quacontrol khởi động dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định và ứng dụng trí tuệ...
picture Ngày 29/5/2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã khởi động dự án chuyển đổi số Dịch vụ giám định...
VQC Công bố thông tin ký hợp đồng...
VQC tổ chức Đại hội đồng cổ đông...
VQC thông báo ngày đăng ký cuối...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 29 tháng 12 năm 2022   

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty truyền đạt Nghị quyết

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết 07-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ công ty, các Ban xây dựng Đảng, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Các đồng chí Ủy viên BTV Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn TN công ty, Chủ tịch Hội CCB Công ty và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu và 186 đại biểu. Hội nghị đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 4 chuyên đề:

* Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

* Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

* Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Chuyên đề 4: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết thúc Nghị quyết Hội nghị TW6 – Khóa XIII, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty đã quán triệt và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết  tại Đảng bộ công ty.

Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và đề ra nội dung, nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; kiến nghị và đề ra biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong công ty nắm vững nội dung cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị Trương ương 6, khóa XIII của Đảng; nắm vững nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại đơn vị.

* Một số hình ảnh hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 13 điểm cầu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh

Quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh

Thu Thủy