Tin mới
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổng kết phong trào thi đua đặc...
picture Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị
Hội thi thợ giỏi Quacontrol năm 2023
picture Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, sau thời gian triển khai ôn luyện, tuyển...
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời chào giá
picture Ngày 22/9/2023, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin phát hành văn bản số 1178/TB-GĐ, V/v Thông báo mời chào giá Gói...
Quacontrol tổ chức giải bóng đá...
VQC công bố thông tin bổ nhiệm lại...
Quacontrol tổ chức giải bóng đá...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 12 tháng 5 năm 2022   

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Các nghị quyết, quy định, thông báo kết luận của Trung ương và Kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 30 điểm cầu và 174 đảng viên, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy công ty chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt nội dung Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4/2022; Định hướng chiến lược và chủ trương của Tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy công ty quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy QN

Qua nội dung quán triệt, cán bộ đảng viên trong công ty hiểu sâu sắc hơn tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành cho Quảng Ninh, đồng thời nắm bắt chủ trương của Tỉnh trong thời gian tới qua việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư trong Tỉnh Quảng Ninh nói chung và trong công ty nói riêng.

Tiếp đó, Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đặc biệt là các văn bản: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch và giải pháp của tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW, ngày 26/01/2022 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 10/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Được biết trong 2 năm 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Đảng ủy công ty đã quyết liệt chỉ đạo triển khai áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, nâng cao trình độ công nghệ của đảng viên, CBCNV trong công ty; triển khai xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý sản xuất. Hiện nay, phần mềm quản lý của công ty đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích trong công tác điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Công ty duy trì thực hiện các cuộc họp, hội nghị trực tuyến thay thế cho việc triển khai các cuộc họp giao ban và các hội nghị trực tiếp, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty nhấn mạnh: Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng bộ công ty tiếp tục triển khai thực hiện số hóa theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo toàn thể đảng viên, CBCNV công ty tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khai thác sử dụng tốt phần mềm quản lý; tổ chức thực hiện thành công công tác chuyển đổi số theo lộ trình đề ra.

Sau buổi học tập, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ tiếp tục quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh đến toàn thể CBCNV-LĐ trong công ty.

Thu Thủy