Tin mới
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin kết nạp lớp đảng viên 85 năm...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin kết nạp lớp đảng viên 85 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền...
VQC công bố thông tin thay đổi nhân sự hội đồng quản trị và miễn nhiệm Phó giám...
picture Công ty Cổ phần Giám đốc- Vinacomin trân trọng công bố thông tin thay đổi nhân sự hội đồng quản trị và miễn nhiệm Phó...
Công đoàn Quacontrol tổ chức Hội nghị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên...
picture Vừa qua, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Quacontrol tổ chức Hội nghị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập...
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định...
Xây dựng Quảng Ninh trở thành địa...
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 2 tháng 6 năm 2021    | Tải về

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin số 351/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021; Nghị quyết HĐQT số: 06/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Ngày 01/6/2021, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC số 010621.004/HĐTC.QN về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC