Tin mới
VQC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
picture Sáng ngày 24/4/2024, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức
VQC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
picture VQC thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
picture VQC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VQC Hiệu chỉnh tài liệu trình Đại...
VQC công bố Báo cáo thường niên...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 1 tháng 7 năm 2020    | Tải về

Ngày 30/6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị nhằm mục đích phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các văn kiện Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng ủy và các ban xây dựng Đảng, các đ/c cán bộ chủ chốt Công ty, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn thanh niên công ty, Chủ tịch Hội CCB.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết hai Đại hội qua hai chuyên đề.

Nội dung chuyên đề 1: Học tập, nghiên cứu nội dung về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm 2020 - 2025, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nội dung chuyên đề 2: Học tập, nghiên cứu nội dung về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm 2020 - 2025, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Tập đoàn TKV là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của NLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ như sau: Tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm); lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách tăng 5%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, các đại biểu tiến hành viết thu hoạch về những nội dung chính đánh giá tính hình kết quả 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm 2020 - 2025 của nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời chỉ ra nội dung, nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; kiến nghị và đề ra biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.

Theo kế hoạch của Đảng bộ công ty, các Chi bộ trực thuộc tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch gắn với kế hoạch triển khai thực hiện của cá nhân trong tháng 7 năm 2020. Đảng ủy công ty giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của hai Nghị quyết trên tại chi bộ.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty và toàn thể đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty và mỗi chi bộ Đảng, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Thu Thủy

 

 

Tải tệp tin đính kèm : Tải về