Tin mới
Quacontrol tự tin vươn xa
picture Quacontrol tự tin vươn xa
Bản tin Vinacomin News số 126
picture Bản tin Vinacomin News số 126
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên,...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và kết nạp...
Bản tin Vinacomin News số 125
VQC công bố Báo cáo quyết toán 9...
Bản tin Vinacomin News số 122
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 13 tháng 7 năm 2018   

Vừa qua, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Bùi Xuân Vững – Phó Ban Tuyên Giáo – Đảng ủy Than Quảng Ninh đã truyền đạt nội dung 3 nghị quyết:

1.  Ngh quyết s 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.   Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

3.   Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Tiếp đó ông: Trương Nguyễn Chí Quảng – UV BCH, Trưởng ban Tuyên Giáo thay mặt BCH Đảng bộ công ty triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 7 đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ, yêu cầu các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể ngay sau hội nghị tiếp tục quán triệt nghị quyết cho CBCNV, triển khai kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

* Một số hình ảnh Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng


       THU THỦY

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/van-hoa-doanh-nghiep/dang-bo-quacontrol-dua-nghi-quyet-trung-uong-7-vao-cuoc-song.html