Tin mới
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
picture Sáng ngày 18/4/2019, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ...
VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã Chứng khoán: VQC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức...
VQC Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường...
Bản tin Vinacomin News số 148
VQC: Công bố tài liệu họp Đại hội...
VQC công bố Báo cáo thường niên...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 13 tháng 7 năm 2018   

Vừa qua, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Bùi Xuân Vững – Phó Ban Tuyên Giáo – Đảng ủy Than Quảng Ninh đã truyền đạt nội dung 3 nghị quyết:

1.  Ngh quyết s 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.   Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

3.   Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Tiếp đó ông: Trương Nguyễn Chí Quảng – UV BCH, Trưởng ban Tuyên Giáo thay mặt BCH Đảng bộ công ty triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 7 đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ, yêu cầu các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể ngay sau hội nghị tiếp tục quán triệt nghị quyết cho CBCNV, triển khai kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

* Một số hình ảnh Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng


       THU THỦY

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/van-hoa-doanh-nghiep/dang-bo-quacontrol-dua-nghi-quyet-trung-uong-7-vao-cuoc-song.html

http://www.vinacomin.vn/dang-uy-than-quang-ninh/dang-bo-quacontrol-dua-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii-cua-dang-vao-cuoc-song-201807181355052825.htm