Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 25 tháng 5 năm 2018    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã ký hợp đồng số 52/2018/HĐKT-BDO, về việc “Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin” với Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm!


Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC