Tin mới
Quacontrol tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân tháng công nhân năm 2019
picture Trong tháng công nhân năm 2019, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức các đoàn cán bộ thăm...
Bản tin Vinacomin News số 154
picture Bản tin Vinacomin News số 154
VQC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính...
Công ty Cổ phần Giám định –...
Bản tin Vinacomin News số 151
VQC tổ chức thành công Đại hội...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 2, Ngày 23 tháng 4 năm 2018   

Sáng ngày 23/4/2018, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại trụ sở văn phòng công ty - Số 55 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 53 người, đại diện cho 3.332.778 cổ phần = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017; quyết định mức cổ tức năm 2017; bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2018, mức cổ tức năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính 2017, phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2018; Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT công ty: Năm 2017, ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, đưa công ty vượt qua khó khăn thách thức của ngành Than nói chung và của công ty nói riêng, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Doanh thu năm 2017 thực hiện là 106,236 tỷ đồng, đạt 118,57% kế hoạch (trong đó doanh thu sản xuất khác ngoài kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV thực hiện 19 tỷ đồng, chiếm 18% cơ cấu doanh thu). Lợi nhuận thực hiện 7,4 tỷ đồng đạt 141,85 % kế hoạch. Thu nhập bình quân thực hiện 8,674 triệu đ/người/tháng đạt 118,14% kế hoạch, tăng 9,09% so với năm 2016; Đại hội đã quyết định mức cổ tức năm 2017 là 10% và mức cổ tức kế hoạch năm 2018 là 10%.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 10 nội dung HĐQT trình Đại hội và Nghị quyết Đại hội với 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã thành công tốt đẹp./.

Thu Thủy