Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 2, Ngày 23 tháng 4 năm 2018    | Tải về

Ngày 23/4/2018, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã ký Quyết định số 248/QĐ-HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

 

Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm!


Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC