Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 4 tháng 5 năm 2018    | Tải về

Ngày 27/4/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) phát hành thông báo số 1506/TB-VSD,  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán: VQC) để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Trong đó, ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018; Ngày trả cổ tức: 05/6/2018.

Chi tiết kính mời quý cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng!
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC