Tin mới
Quacontrol tự tin vươn xa
picture Quacontrol tự tin vươn xa
Bản tin Vinacomin News số 126
picture Bản tin Vinacomin News số 126
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên,...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và kết nạp...
Bản tin Vinacomin News số 125
VQC công bố Báo cáo quyết toán 9...
Bản tin Vinacomin News số 122
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 3, Ngày 10 tháng 4 năm 2018    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị công ty.
Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm!

Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC