Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 4 tháng 4 năm 2018    | Tải về

Ngày 04/4/2018, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã ký công văn số 199/TB-HĐQT, v/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông VQC sẽ được tổ chức vào hồi 7h40' ngày 23/4/2018.

Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm!

Trân trọng!
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC