Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 29 tháng 3 năm 2018    | Tải về

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra thông báo số V260/2018-VQC/VSD-ĐK ngày 23/3/2018, thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) năm 2018.

 

Chi tiết, mời quý cổ đông xem file đính kèm.


Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về