Tin mới
QUACONTROL tuyển dụng lao động
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (QUACONTROL) tuyển dụng lao động.
VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng...
picture VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám...
VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
picture Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) công bố Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối...
“Cú hích” ở Quacontrol
VQC: Công bố Báo cáo tài chính năm...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 26 tháng 7 năm 2017   

Sáng ngày 26/7/2017, tại thành phố Hạ Long, Chi bộ Tổ chức – Văn phòng (TC-VP) thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội có đại diện Công đoàn Khối văn phòng, Chi đoàn TN, cùng toàn thể 14/14 đảng viên được triệu tập. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội.


Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2017 Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cán bộ đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp việc cho lãnh đạo công ty trong công tác xây dựng các cơ chế quản lý; không ngừng phấn đấu kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Kết quả hai năm 2015, 2016 Chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các ý kiến đóng góp của các đảng viên Chi bộ tập trung đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết Chi bộ Tổ chức – Văn phòng là Chi bộ Đảng vừa được tách ra từ Chi bộ nghiệp vụ quản lý, đây cũng là bước để tiến tới thực hiện nhất thể hóa chức danh Đảng với chuyên môn, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Chi ủy khóa mới phải nhận thức đổi mới tư duy trong thực hiện chủ trương lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, cũng như chủ trương của lãnh đạo Công ty để tham mưu cho lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giảm và nâng cao chất lượng lao động quản lý đáp ứng yêu cầu trong cơ chế thị trường; tham mưu cho lãnh đạo Công ty ứng dụng tin học hóa vào quản lý; cùng với đó chăm lo tác công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Chi bộ vững mạnh, đoàn kết; mỗi đảng viên là hạt nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.