Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 5 tháng 7 năm 2017   

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản trị chi phí, kể từ tháng 6 năm 2017 Tập đoàn thực hiện khoán xe đi công tác tại tất cả các đơn vị thành viên.

(Ảnh minh hoạ)

Theo đó, đối với xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ để đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với các chức danh được bố trí xe phục vụ công tác theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đi công tác (đơn vị không đủ xe để bố trí) thì thủ trưởng cơ quan quyết định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác cho từng chức danh theo hình thức cá nhân tự túc phương tiện hoặc thuê xe cơ quan.

Về mức khoán kinh phí khi đi công tác được xác định như sau:

Mức khoán đi công tác

(MKct)

(đồng/tháng)

=

Đơn giá

khoán

(đồng/km)

x

Khoảng cách thực tế đi công tác

hàng tháng của từng chức danh

(km)

Trong đó: Khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được thủ trưởng cơ quan xác nhận.

Về phương pháp xác định đơn giá khoán: Nếu chức danh được bố trí xe theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg không sử dụng xe do cơ quan bố trí, tự túc xe thì: Nếu tự túc cả xe và lái xe thì tính chi phí khoán hàng tháng (hàng năm) bao gồm tiền xăng dầu, lái xe, khấu hao xe… theo tổng số km được khoán. Giá để tính khấu hao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và số năm khấu hao tính bằng mức trung bình theo quy định của Bộ Tài chính; Nếu chức danh được bố trí xe chỉ tự túc xe và sử dụng lái xe do cơ quan bố trí thì sẽ trừ phần chi phí nhân công tính cho lái xe. Trường hợp chức danh được bố trí xe theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg nhận khoán trên cơ sở sử dụng xe đơn vị hiện có thì chỉ khoán chi phí xăng dầu theo tổng số km được khoán, còn những chi phí khác do cơ quan chi. Chi phí xăng dầu tính trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu do đơn vị ban hành và giá cả từng thời điểm. Đơn giá khoán tính trên cơ sở loại xe được sử dụng theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với các công ty cổ phần, Tập đoàn yêu cầu nghiên cứu, vận dụng thực hiện việc khoán xe đi công tác đảm bảo không tăng chi phí so với trước khi thực hiện khoán.

Vinacomin