Tin mới
QUACONTROL THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
picture Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói cung cấp : Thi công sửa chữa...
Quacontrol được vinh danh TOP 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN
picture Mới đây, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) được Diễn đàn về kinh tế ASEAN 2020 vinh danh TOP 100 doanh...
QUACONTROL THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - GÓI CUNG CẤP 14
picture Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) thông báo mời chào giá mua sắm hàng hóa, dịch vụ
Công ty Cổ phần Giám định –...
VQC: Công bố thông tin bổ nhiệm...
Quacontrol Tổ chức Hội nghị điển...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 4 tháng 4 năm 2014    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (mã cổ phiếu VQC)  xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
 4. Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;)
 5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
 7. Báo cáo các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc Công ty;
 8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
 9. Tờ trình kết quả KD và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013;
 10. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, mức cổ tức năm 2014;
 11. Tờ trình trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014;
 12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ ba);
 13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013;  
 14. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

 

Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin trân trọng mời các Quý cổ đông vào thư mục tải tài liệu Download xem trên định dạng PDF.

Trân trọng

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
Quacontrol