Tin mới
QUACONTROL THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
picture Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói cung cấp : Thi công sửa chữa...
Quacontrol được vinh danh TOP 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN
picture Mới đây, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) được Diễn đàn về kinh tế ASEAN 2020 vinh danh TOP 100 doanh...
QUACONTROL THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - GÓI CUNG CẤP 14
picture Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) thông báo mời chào giá mua sắm hàng hóa, dịch vụ
Công ty Cổ phần Giám định –...
VQC: Công bố thông tin bổ nhiệm...
Quacontrol Tổ chức Hội nghị điển...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 3 tháng 4 năm 2014    | Tải về

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

 

Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (địa chỉ: 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 220300582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ hai ngày 01/4/2011) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 7h45' ngày 25/4/2014.

2. Địa điểm: Tầng 6 Văn phòng Công ty ( 55- Lê Thánh Tông – TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh).

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

-          Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty trong năm 2013;

-          Báo cáo của Giám đốc Công ty về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2014;

-          Báo cáo Tài chính Công ty năm 2013;

-          Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2013;

-          Thông qua kết quả KD năm 2013 và Quyết định mức cổ tức năm 2013;

-          Bàn thống nhất các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch điều hành SXKD năm 2014, dự kiến mức cổ tức năm 2014;

-          Quyết định phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2014;

-          Thông qua sửa  đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ ba- 2014;

-          Thông qua mức tiền phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS Công ty và một số các nội dung công việc khác theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố (đã được đăng tải trên trang website của Công ty từ ngày 03/3/2014) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này;

- Lãnh đạo Công ty, Trưởng ban kiểm soát, Thư ký Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.

Các tài liệu khác của Đại hội, được đăng tải trên trang website của Công ty kể từ ngày 08/4/2014. Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về tại địa chỉ:http://www.quacontrol.com.vn.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0333 826779 - fax 0333 624803.

Trân trọng mời các Quý cổ đông vào thư mục tải tài liệu xem toàn văn thông báo, Quy chế tổ chức Đại hội và mẫu uỷ quyền, mẫu xác nhận tham dự Đại hội./.     

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ VĂN HÀ

                                                                         
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
Quacontrol