Tin mới
Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đồng loạt phát động tháng công nhân,...
picture Sáng ngày 06/5/2019, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng An...
Bản tin Vinacomin News số 151
picture Bản tin Vinacomin News số 151
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
picture Sáng ngày 18/4/2019, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ...
VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối...
VQC Công bố Biên bản, Nghị quyết...
Bản tin Vinacomin News số 148
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 3, Ngày 3 tháng 4 năm 2012    | Tải về

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 - Quacontrol ( mã cổ phiếu VQC) vừa Quyết nghị trả cổ tức năm 2011 mức 30%, tăng 76,4 % so với  kế hoạch. Đây là mức cổ tức trả bằng tiền mặt cao nhất trong 6 năm qua, kể từ khi chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang  Công ty cổ phần.


                                      Ông:  Lê Chí Phúc - Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội

       

     Sáng ngày 02/4/2012, tại TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần giám định-Vinacomin (Mã cổ phiếu VQC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Tham dự đại hội có các thành viên HĐQT, Lãnh đạo Công ty, Ban Kiểm soát và trên 60 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.918.535  cổ phần, chiếm 95,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


                            Ông: Trần Minh Nghĩa - UVHĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội


Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe, thảo luận và quyết nghị: Báo cáo của HĐQT Công ty; Báo cáo của giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính Công ty năm 2011; Báo cáo của BKS Công ty. Theo đó, một số chỉ tiêu kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được trong năm 2011 là :

·         Doanh thu : 106,3  tỉ đồng, đạt 116,8 %  so với kế hoạch.

·         Lợi nhuận : 22,92 tỉ đồng, đạt  133,3% so với kế hoạch.

·         Cổ tức : 30 %, đạt  176,4 % so với kế hoạch. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

·         Doanh thu:  97,02 tỷ đồng

·         Lợi nhuận:  16,15 tỷ đồng

·         Cổ tức: 17%