Tin mới
VQC công bố Báo cáo thường niên 2023
picture Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC) trân trọng gửi tới quý cổ đông công ty Báo cáo thường niên...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và công bố tài liệu Đại...
picture Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và công bố tài liệu Đại hội
VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán
picture VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán
VQC Thông báo ngày đăng ký cuối...
Quacontrol chúc mừng năm mới Giáp...
VQC công bố thông tin bổ nhiệm lại...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 23 tháng 12 năm 2011   

Ngày 22/12/2011, tại Hạ Long, Quảng Ninh, Tập đoàn Vinacomin đã mở Hội nghị Triển khai kế hoạch và ký hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2012 giữa Công ty mẹ (Tập đoàn) với các Công ty con (các đơn vị thành viên).

Theo đó, mục tiêu kế hoạch năm 2012 của Vinacomin đặt ra là, phải nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển trong các lĩnh vực chủ đạo là than, khoáng sản và điện lực, phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ phù hợp; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới; đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản... vì mục tiêu An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả.

Năm 2012, toàn Tập đoàn phấn đấu tổng doanh thu đạt 96.300 tỷ đồng, tăng 3000 tỷ so với năm 2011 (trong đó doanh thu từ sản xuất than 67.233 tỷ đồng, khoáng sản 5.995 tỷ đồng, điện lực 5.345 tỷ đồng, cơ khí 2.757 tỷ đồng, vật liệu nổ công nghiệp 3.707 tỷ đồng và sản xuất kinh doanh khác 11.260 tỷ đồng); lợi nhuận 6.280 tỷ đồng.

Chỉ tiêu một số lĩnh vực kinh doanh: Than nguyên khai sản xuất 48,9 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2011; bóc xúc đất đá 286,78 triệu m3, tăng 7%; mét lò đào 396.853 m, tăng 5,5%; phát điện thương mại sản lượng 7,1 tỷ kWh; khoáng sản, ngoài các sản phẩm đã có, sẽ có thêm 300 ngàn tấn alumin của Công ty nhôm Lâm Đồng, 10 ngàn tấn ferro chrome của Công ty cromit Cổ Định (Thanh Hóa)...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Vinacomin